LAMARK KASPAR  

 

Born: 14.04.2006

3 CAC, 2 CACIB

5 BOB

BIS-1

::PHOTOS::PEDIGREE::